Ch3Thailand

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

ไตรสิกขา แก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5

หมวดข่าว:ไลฟ์สไตล์

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 18:40:57 น.

จำนวนผู้ชม : 2,152

ไตรสิกขา แก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5

มลพิษฝุ่นละเอียดกับแนวทางการแก้ปัญหาเชิงพุทธ

      สิ่งที่มนุษย์ตื่นตัวและตื่นกลัวเป็นอย่างมากในขณะนี้ คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่กลางอากาศ พร้อมที่จะลอยล่องผ่านจมูกของมนุษย์และสัตว์เข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าไปสร้างปัญหาสุขภาพภายใน ทั้งหลอดลมหัวใจ และที่น่าหวาดหวั่นก็คือ ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในอนาคต ฝุ่นละอองเหล่านี้มาจากที่ไหน เกิดขึ้นอย่างไร พิจารณาดูแล้วพบว่าฝุ่นละอองเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความไม่รับผิดของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าบนท้องถนนที่มีกฎหมายกำหนดห้ามรถมีควันดำวิ่งทุกวัน เรายังเห็นรถยนต์พ่นควันดำเป็นทางอย่างสง่างามบนถนนยังไม่นับควันดำพวยพุ่งจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของโรงงานอุตสาหกรรม การทิ้งขยะพิษและการบริหารจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องทำให้ฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ในอากาศมีโลหะหนักปะปนแนวทางในการแก้ไขมลภาวะเหล่านี้ แก้ได้ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

หลักคำสอนต่างๆ ของพระพุทธศาสนามีการสอดแทรกเรื่องธรรมชาติไว้เช่น เรื่องธรรมนิยาม ที่กล่าวถึงทุกสิ่งมีการเป็นไปตามเหตุและผลแม้แต่การปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอน ถ้าปรารถนามุ่งให้เกิดความวิเวกก็ต้องพึ่งพาอาศัยความเป็นธรรมชาติพุทธบริษัท เมื่อมีความเคารพสักการบูชาในพระรัตนตรัยพึงปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมองธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตสร้างจิตสำนึกอันประกอบไปด้วยเมตตาและความกตัญญูกตเวที

      การแก้ไขปัญหามลพิษด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนคือ การใช้หลัก “ไตรสิกขา” ได้แก่(๑) ศีล ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาเพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมีวินัยในตนเอง และประกอบอาชีพที่สุจริตมีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(๒) สมาธิ ฝึกอบรมด้านจิตใจให้มีจิตสำนึกที่ดีและสมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิตสมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตที่ดีกล่าวคือการมีจิตใจที่มีคุณธรรมเมตตาต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาจิตใจโดยอาศัยธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยการปฏิบัติธรรม การบำเพ็ญสมาธิภาวนา(๓) ปัญญา ฝึกอบรมด้านปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักคิดรู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัยรู้จักแก้ปัญหาด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ซึ่งสามารถเข้าใจเหตุผลมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่มีอคติเคลือบแฝง เป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสเป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติโดยใช้ปัญญาในการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอ้างอิง
     
     พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต).(2551).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.(พิมพ์ครั้งที่16).กรุงเทพมหานคร:เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์.พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีมูลนิธิฮักเมืองน่าน.วิทยาลังสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ไลฟ์สไตล์

อ่านข่าวไลฟ์สไตล์ทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

CH3 Plus

CH3 Plus

CH3 Plus Application IOSCH3 Plus Application AndroidCH3 Plus Application Huawei

รายการข่าวย้อนหลัง

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS