Ch3Thailand Logo

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

กินอยู่รู้คิด ตอน ลำพูนนำร่องจังหวัดไร้ขยะเปียก

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ลำพูนนำร่องจังหวัดไร้ขยะเปียก

จังหวัดลำพูน เริ่มโครงการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดขยะเศษอาหารที่ครัวเรือน มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว และวันนี้โครงการครอบคลุมทั้งจังหวัด ติดตามจาก...

2 กันยายน 2017:22.08 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปติดตามการรณรงค์...

27 สิงหาคม 2017:22.26 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน หลักสูตรนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน หลักสูตรนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุม...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราไปติดตาม...

26 สิงหาคม 2017:22.23 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมช...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปติดตามการเติบโต...

20 สิงหาคม 2017:22.20 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

หลังจากชุมชนเกษตรกรบ้านท่าไผ่ จังหวัดตาก ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรปลอดการเผา จึงร่วมกันส่งเสริมต้นแบบและสร้างเครือข่าย เพื่อรณรงค์ลดการเผา...

19 สิงหาคม 2017:21.19 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน เพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน เพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง

รายงานชุดกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามพยาย...

6 สิงหาคม 2017:22.29 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผา บ้านวังหงส์ จ.แพร่

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผา บ้า...

ชุมชนบ้านวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กำลังเตรียมพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา โดยจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนทั้ง 7 หมู...

5 สิงหาคม 2017:21.56 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่ส...

รายงานชุดกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามการเ...

30 กรกฎาคม 2017:22.42 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าโครงการจัดที่ทำกินให้ประชาชน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าโครงการจัดที่ทำกินให้ประช...

รายงานชุดกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปดูการเปลี่...

23 กรกฎาคม 2017:22.19 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าเป้า จ.น่าน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าเป้า จ....

บ้านป่าเป้า อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่กำลังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการป่าชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สารสนเทศ และลด...

22 กรกฎาคม 2017:21.52 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าขอนแก่นจัดการขยะที่ต้นทาง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าขอนแก่นจัดการขยะที่ต้นทาง...

จังหวัดขอนแก่นเริ่มดำเนินงาน โครงการขอนแก่นเมืองสะอาด มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นเตรียมขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับชุ...

15 กรกฎาคม 2017:22.07 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน แผนจัดการลุ่มน้ำยมตอนล่าง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน แผนจัดการลุ่มน้ำยมตอนล่าง

พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นที่นา ในลุ่มน้ำยมตอนล่างกำลังได้รับการจัดการให้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝน ที่น้ำเหนือจะไหลลงมา เบื้องต้นได้พื้นที่ 69 แห่ง ที่...

9 กรกฎาคม 2017:22.19 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนอนุรักษ์ป่าดงหลวง จ.เชียงราย

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนอนุรักษ์ป่าดงห...

ปัญหาการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ และเผาป่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ชุมชนบ้านทุ่งห้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จึงร่วมกันฝึกอบรมแกนนำ...

1 กรกฎาคม 2017:22.02 น.

แปลงปลูกป่าสาธิตการฟื้นฟูต้นน้ำ

คลิปแปลงปลูกป่าสาธิตการฟื้นฟูต้นน้ำ

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามแปล...

17 มิถุนายน 2017:22.16 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน การจัดการขยะ บ้านแม่แมะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน การจัดการขยะ บ้านแม่แมะ อ.เชียงด...

การจัดการขยะอย่างเหมาะสม นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายพื้นที่กำลังช่วยกันแก้ไข ยิ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงและกำลังเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาที...

3 มิถุนายน 2017:21.48 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน โครงการพีพีโมเดล อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน โครงการพีพีโมเดล อุทยานแห่งชาติห...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามควา...

27 พฤษภาคม 2017:21.41 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ประชาชนลดขยะเศษอาหารครัวเรือน จ.ลำพูน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ประชาชนลดขยะเศษอาหารครัวเร...

จังหวัดลำพูน เริ่มโครงการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดขยะเศษอาหารที่ครัวเรือน มาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีแผนว่าในวันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้ โครง...

20 พฤษภาคม 2017:21.43 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโย...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรม...

13 พฤษภาคม 2017:21.53 น.

APP ของเรา

Application Krobkruakao Android

Krobkruakao

Application Krobkruakao IOSApplication Krobkruakao Android
Application Ch3Thailand Android

Ch3Thailand

Application Ch3Thailand IOSApplication Ch3Thailand Android
Application 3LIVE Android

3LIVE

Application 3LIVE IOSApplication 3LIVE Android

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS