Ch3Thailand

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

กินอยู่รู้คิด ตอน ลำพูนนำร่องจังหวัดไร้ขยะเปียก

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ลำพูนนำร่องจังหวัดไร้ขยะเปียก

จังหวัดลำพูน เริ่มโครงการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดขยะเศษอาหารที่ครัวเรือน มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว และวันนี้โครงการครอบคลุมทั้งจังหวัด ติดตามจาก...

2 กันยายน 2017:22.08 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปติดตามการรณรงค์...

27 สิงหาคม 2017:22.26 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน หลักสูตรนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน หลักสูตรนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุม...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราไปติดตาม...

26 สิงหาคม 2017:22.23 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมช...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปติดตามการเติบโต...

20 สิงหาคม 2017:22.20 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

หลังจากชุมชนเกษตรกรบ้านท่าไผ่ จังหวัดตาก ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรปลอดการเผา จึงร่วมกันส่งเสริมต้นแบบและสร้างเครือข่าย เพื่อรณรงค์ลดการเผา...

19 สิงหาคม 2017:21.19 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน เพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน เพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง

รายงานชุดกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามพยาย...

6 สิงหาคม 2017:22.29 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผา บ้านวังหงส์ จ.แพร่

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผา บ้า...

ชุมชนบ้านวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กำลังเตรียมพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา โดยจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนทั้ง 7 หมู...

5 สิงหาคม 2017:21.56 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่สังคมสีเขียว

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน เครือข่ายท้องถิ่นไทยน่าอยู่ สู่ส...

รายงานชุดกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามการเ...

30 กรกฎาคม 2017:22.42 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าโครงการจัดที่ทำกินให้ประชาชน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าโครงการจัดที่ทำกินให้ประช...

รายงานชุดกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปดูการเปลี่...

23 กรกฎาคม 2017:22.19 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าเป้า จ.น่าน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าเป้า จ....

บ้านป่าเป้า อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่กำลังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการป่าชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สารสนเทศ และลด...

22 กรกฎาคม 2017:21.52 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าขอนแก่นจัดการขยะที่ต้นทาง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าขอนแก่นจัดการขยะที่ต้นทาง...

จังหวัดขอนแก่นเริ่มดำเนินงาน โครงการขอนแก่นเมืองสะอาด มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นเตรียมขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางตั้งแต่ระดับชุ...

15 กรกฎาคม 2017:22.07 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน แผนจัดการลุ่มน้ำยมตอนล่าง

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน แผนจัดการลุ่มน้ำยมตอนล่าง

พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นที่นา ในลุ่มน้ำยมตอนล่างกำลังได้รับการจัดการให้เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝน ที่น้ำเหนือจะไหลลงมา เบื้องต้นได้พื้นที่ 69 แห่ง ที่...

9 กรกฎาคม 2017:22.19 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนอนุรักษ์ป่าดงหลวง จ.เชียงราย

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนอนุรักษ์ป่าดงห...

ปัญหาการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ และเผาป่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ชุมชนบ้านทุ่งห้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จึงร่วมกันฝึกอบรมแกนนำ...

1 กรกฎาคม 2017:22.02 น.

แปลงปลูกป่าสาธิตการฟื้นฟูต้นน้ำ

คลิปแปลงปลูกป่าสาธิตการฟื้นฟูต้นน้ำ

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามแปล...

17 มิถุนายน 2017:22.16 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน การจัดการขยะ บ้านแม่แมะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน การจัดการขยะ บ้านแม่แมะ อ.เชียงด...

การจัดการขยะอย่างเหมาะสม นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายพื้นที่กำลังช่วยกันแก้ไข ยิ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงและกำลังเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาที...

3 มิถุนายน 2017:21.48 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน โครงการพีพีโมเดล อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน โครงการพีพีโมเดล อุทยานแห่งชาติห...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไปติดตามควา...

27 พฤษภาคม 2017:21.41 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ประชาชนลดขยะเศษอาหารครัวเรือน จ.ลำพูน

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน รณรงค์ประชาชนลดขยะเศษอาหารครัวเร...

จังหวัดลำพูน เริ่มโครงการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดขยะเศษอาหารที่ครัวเรือน มาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีแผนว่าในวันที่ 1 กันยายนที่จะถึงนี้ โครง...

20 พฤษภาคม 2017:21.43 น.

กินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

คลิปกินอยู่รู้คิด ตอน คืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการนโย...

รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรม...

13 พฤษภาคม 2017:21.53 น.

APPLICATIONS

CH3 Plus

CH3 Plus

CH3 PlusCH3 Plus

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS