Ch3Thailand Logo

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

รูดม่านปิดฉากมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561

หมวดข่าว:กีฬา

วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 18:33:37 น.

จำนวนผู้ชม : 380

รูดม่านปิดฉากมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561
รูดม่านปิดฉากมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561รูดม่านปิดฉากมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561รูดม่านปิดฉากมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (เยาวชน) ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (เยาวชน) ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ซึ่งมีนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ลงทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 18 คู่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์ ที่ผ่านมา

ดร.ศักดิ์ชาย กล่าวว่า"รู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้จัดการทีมนักกีฬาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีโอกาสได้ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่แข่งขันกันอย่างยุติธรรมปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และอภัย"


สรุปผลคู่มวยในรายการมีดังนี้
พิกัด 38 กก.  ชายสิทธิชัย บุตรทองดี (สโมสรทหารอากาศ) เหรียญทอง,  วสันต์ สนิทนอก (สโมสรกองทัพบก) เหรียญเงิน และ ฤทธิอมร แสงสว่าง  (ส.พษิณุโลกA) เหรียญทองแดง

พิกัด 40 กก. ชาย ศุภกติต์ แก้วสงค์ (ส.ตรัง) เหรียญทอง, ภานุวัฒน์ ศิลาไลย (ร.ร.หนองพอกวิทยา) เหรียญเงิน และ ชินวัตร ใหญ่กระโทก (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) เหรียญทองแดง

พิกัด 42 กก. ชายจักรี ยะภักดี (ส.นครพนม) เหรียญทอง, ภานุวัฒน์ จันทระ (ส.พษิณุโลกA) เหรียญเงิน และ เอกราช ประหารภาพ  (สโมสรทหารอากาศ) เหรียญทองแดง

พิกัด 45 กก. ชาย  ณัฐพงษ์ ไทยประโดน (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ) เหรียญทอง, ณัฐพล โพธิกลับ (สโมสรกองทัพบก) เหรียญเงิน และ ดุลยเทพ วิเศษรัมย์ (ส.บุรีรัมย์) เหรียญทองแดง

พิกัด 48 กก. ชาย ณัฐกานต์ สังข์ทอง (ร.ร.กฬีาเทศบาลนครราชสีมาฯ)เหรียญิทอง,  เทวินทร์ พันธ์ล้อมโส (ร.ร.วัดราชาธิวาส) เหรียญเงิน และ ชาติประชา แสนคนึว (ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ) เหรียญทองแดง

พิกัด 40 หญิง อาภัสรา บญุเสริม (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) เหรียญทอง, ดาริษา แสวงธีระ (สโมสรผู้ครองฟ้า) เหรียญเงิน และ  นพรัตน์ บุญปลื้ม (ส.พิษณุโลกA) เหรียญทองแดง

พิกัด 42 กก. หญิง กลุณัฐ อ่อนอก (ร.ร.กฬีาเทศบาลนครราชสีมา) เหรียญทอง, ชวัลรัตน์ เทพอำนวย (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม)่ เหรียญเงิน และ เกวลิน ขุนเจริญ (สโมสรผู้ครองฟ้า) เหรียญทองแดง

พิกัด 45 กก. หญิง  ลลิตา ชัยณรงค์ (ร.ร.กฬีาเทศบาลนครราชสีมา) เหรียญทอง, ดาราวดี หลอมกลม (สโมสรทหารอากาศ) เหรียญเงิน และ ณัฐณิชา ทำมา (ร.ร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์) เหรียญทองแดง

พิกัด 48 กก. หญิง ภูมิรพี เพ็ชรอไุร (ร.ร.กฬีากรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง, ศุภ ฟ้าธรณีแสง (ร.ร.มัธยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์) เหรียญเงิน และ รัตติกา โสลา (ส.เชียงราย) เหรียญทองแดง

พิกัด 42 กก. หญิง ณิศรา นามโคตร (ส.เชียงราย) เหรียญทอง, ภัทราภา ครุฑฉ่ำ (ส.ตาก) เหรียญเงิน และ ปนัดดา นาคนวน (ร.ร.กีฬาเทศนครราชสีมา) เหรียญทองแดง

พิกัด 45 กก. ชาย-หญิงวันชัย ระห้อย ภะะ(ส.พิษณุโลก) เหรียญทอง, ณัฐพงษ์ คำทา (ร.ร.กฬีากรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน และ ปฎิพล จันทร์ประโคน  (ร.ร.เตรียมอุดมศึษาพัฒนาการ) เหรียญทองแดง

พิกัด 45 กก. หญิงจัทกานต์ มโนบาล (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) เหรียญทอง, ภาวิตา ยูฮันเงาะ (ร.ร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์) เหรียญเงิน และ มนธิชา แก้วพิลา (ส.เชียงใหม่) เหรียญทองแดง

พิกัด 48 กก. ชายธนรัฐ แสงเพชร (ส.พิษณุโลกA) เหรียญทอง, ปิยะชาติ บางกรัก (ส.ตรัง) เหรียญเงิน และ ปฏิภาณ ทองดีนอก (ร.ร.กีฬากรุงมหานคร) เหรียญทองแดง, 
รุ่น 48 กก. หญิงประภาพันธ์ คำเกลี้ยง  (ส.โมสรทหารอากาศ) เหรียญทอง, กุลณัฐ ยูฮันเงาะ (ร.ร.มัธยมสุวิทยเ์สรีอนุสรณ์) เหรียญเงิน และ โสมรัศมี ไชยสุยะ (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่) เหรียญทองแดง

พิกัด 51 กก.ชาย-หญิงธินันท์ชัย ศรีปรางค์ (ส.ตรัง) เหรียญทอง, วันวิเศษ วงละคร (สโมสรกองทัพบก)เหรียญเงิน และ กฤษา ลูกเหล็ม (ร.ร.จังหวัดนครศรีฯ) เหรียญทองแดง

พิกัด 51 กก. หญิง สุธาทิพย์ อทองตรีพันธ์ (ส.ตรัง) เหรียญทอง, สุธิตา กลิ่นลูกอินทร์ (สโมสรทหารอากาศ) เหรียญเงิน และ อลิษา ศิริ (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) เหรียญทองแดง

พิกัด 54 กก.ชายชัยณรงค์ ยาวะโนภาส (ร.ร.ราชาธิวาส) เหรียญทอง. จิรวัฒน์ คงแก้วมณี (สโมรผู้ครองฟ้า) เหรียญเงิน และ บุรีรัฐ มัจฉาน้อย (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) เหรียญทองแดง

พักัด 54 กก. หญิงวราพร ใจเที่ยง (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชาีมา) เหรียญทอง, ศศิธร สายสิญจน์ (ร.ร.ธัญรัตน์) เหรียญเงิน และ นริศรา ผูกพัน (สโมสรทหารอากาศ)

กีฬา

อ่านข่าวกีฬาทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

Ch3Thailand

Ch3Thailand

Ch3Thailand Ch3Thailand
Mello Thailand

Mello Thailand

Mello Thailand Mello Thailand
Krobkruakao

Krobkruakao

Krobkruakao Krobkruakao

รายการข่าวย้อนหลัง

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS