SMS รับข่าว ลุ้นทอง ข่าวเด่น ทันเหตุการณ์ ทันธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 3 รางวัล

 • ลำดับที่ 1 หมายเลข 094-629-xxxx
 • ลำดับที่ 2 หมายเลข 089-982-xxxx
 • ลำดับที่ 3 หมายเลข 084-566-xxxx

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัล

 • ลำดับที่ 1 หมายเลข 098-251-xxxx
 • ลำดับที่ 2 หมายเลข 089-474-xxxx
 • ลำดับที่ 3 หมายเลข 081-928-xxxx
 • ลำดับที่ 4 หมายเลข 089-200-xxxx
 • ลำดับที่ 5 หมายเลข 085-286-xxxx
 • ลำดับที่ 6 หมายเลข 062-570-xxxx
 • ลำดับที่ 7 หมายเลข 098-240-xxxx
 • ลำดับที่ 8 หมายเลข 098-287-xxxx
 • ลำดับที่ 9 หมายเลข 061-119-xxxx
 • ลำดับที่ 10 หมายเลข 092-442-xxxx
SMS รับข่าว ลุ้นทอง ข่าวเด่น ทันเหตุการณ์ ทันธุรกิจ

ง่ายๆ เพียงคุณสมัครรับบริการ
SMS ข่าวที่ร่วมรายการก็มีสิทธิ์ลุ้นทอง
ลุ้นรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง
มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ทันเหตุการณ์

กับข่าวเด่นครอบครัวข่าว 3
สมัคร กด *483870009
หรือพิมพ์ R ส่งมาที่ 4838700

ยกเลิกการสมัครกด *483870089
หรือพิมพ์ STOP R ส่งมาที่ 4838700

** อัตรค่าบริการ 29 บาท/เดือน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทันธุรกิจ

กับทันข่าวเด่นโลกธุรกิจ
สมัคร กด *483870001
หรือพิมพ์ BB ส่งมาที่ 4838700

ยกเลิกการสมัครกด *483870098
หรือพิมพ์ STOP BB ส่งมาที่ 4838700

** อัตรค่าบริการ 29 บาท/เดือน ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

SMS รับข่าว ลุ้นทอง ข่าวเด่น ทันเหตุการณ์ ทันธุรกิจ

 • เฉพาะลูกค้าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS ที่สมัครรับบริการ SMS ข่าว TV3 News , Business News โดย 1บริการคิดเป็น1 สิทธิ์ หากสมัครทั้ง 2 บริการ จะคิดเป็น 3 สิทธิ์
 • ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2560
 • การคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ร่วมกิจกรรม จะมีสักขีพยาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับสลากผู้โชคดี โดยทางผู้ดำเนินกิจกรรมจะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมสนุก ลงบนกระดาษและตัดชิ้นส่วนแต่ละเบอร์ โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลตามวันเวลาที่กำหนด
 • ผู้ที่ได้รับของรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวม 12%) (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544) จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับของรางวัล
 • จับฉลากที่ มาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • ติดตามรายละเอียดและการประกาศผลผู้โชคดี ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง http://news.ch3thailand.com/smsais/
 • ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับของรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลภายใน 10 วัน ที่อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม4 ด้วยตนเอง หากไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลเองได้ ผู้โชคดีจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบและทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อยืนยันการรับของรางวัล มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการจัดส่งของรางวัลให้ด้วยวิธีการอื่น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 3 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลแล้วจะมอบของรางวัลให้กับหมายเลขผู้โชคดีที่ได้จับสำรองไว้ต่อไป และหากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ทางบริษัทโทรแจ้งหรือส่งจดหมายแจ้งผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือของรางวัลอื่นได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และพนักงานบริษัทบีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมและของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 • *ราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 12, 500 บาท
 • รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 6, 250 บาท
 • ของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 13 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,000 บาท