Ch3Thailand Logo

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

(สกู๊ป)เส้นทางคดี “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ของ พล.อ.ประยุทธ์

หมวดข่าว:การเมือง

วันที่ 08 ก.ค. 62 เวลา 15:40:24 น.

จำนวนผู้ชม : 748

(สกู๊ป)  เส้นทางคดี “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ของ  พล.อ.ประยุทธ์
(สกู๊ป)  เส้นทางคดี “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ของ  พล.อ.ประยุทธ์ (สกู๊ป)เส้นทางคดี “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ของ  พล.อ.ประยุทธ์


            กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งสำหรับเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.นายกฯ ถูกร้องว่าเข้าข่ายเป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ก่อนหน้านี้ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน และ กกต. มาแล้ว วันนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


            เรื่อง “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. และรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 98 (15) ว่า เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ


            กรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกร้องเรียนครั้งแรกเมื่อตอนที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อมาเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรค ซึ่งคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกฯจะโยงมาถึงเรื่องเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐด้วย โดยผู้ร้องมองว่าการที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า คสช.เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ


            ครั้งนั้น นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ ร้องให้ กกต.ทบทวนการประกาศรับรองให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคพลังประชารัฐ โดยยื่นเรื่องต่อ กกต.เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562


            หลังจากนั้นในวันที่ 2 มีนาคม  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ก็ได้ร้องเกี่ยวกับประเด็นนี้เข้าไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ตรวจสอบคำสั่งของ กกต. ที่รับรองให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้แคนดิเดตนายกฯของพรรคพลังประชารัฐ โดยให้ผู้ตรวจการพิจารณาส่งเรื่องไปให้ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ


            ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติออกมาเมื่อ 14 มีนาคม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ            ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่า ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2543 เกี่ยวกับความหมายของคำว่า" เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ"ซึ่งเคยบัญญัติไว้ในมาตรา 109 (11) ของรัฐธรรมนูญ 40 ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ 3. อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ 4. มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามกฎหมาย


            ซึ่งผู้ตรวจการเห็นว่า"เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ"ตามมาตรา 98 (15) รัฐธรรมนูญ 2560 ต้องมีลักษณะครบถ้วนทั้ง 4 ประการข้างต้น สำหรับสถานะของพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. แม้ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ โดยมีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมายก็ตาม แต่ตำแหน่งดังกล่าวได้รับแต่งตั้งโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหัวหน้าคสช. บริหารราชการแผ่นดินตามประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคสช.ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 มิใช่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย หากแต่เป็นการได้รับแต่งตั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57


            ประกอบกับตำแหน่งหัวหน้าคสช.ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ หากแต่เป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นความจำเป็นในช่วงที่จะต้องเปลี่ยนผ่านจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศไปสู่สถานการณ์ปกติ อันเป็นการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป โดยบทเฉพาะกาลมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ก็ยังคงให้การรับรองอำนาจนี้อยู่ โดยบัญญัติให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญจะเข้ารับหน้าที่


            ผู้ตรวจการจึงเห็นว่าตำแหน่งหัวหน้าคสช.มิได้มีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และมิได้ลักษณะครบถ้วนทั้ง 4 ประการตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมิได้มีสถานะเป็น"เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”


       ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังระบุด้วยว่า การที่กกต.ประกาศรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคพลังประชารัฐเสนอ เป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีนี้จึงไม่มีเหตุที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง เพื่อพิจารณาวินิจฉัย


       หลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติดังกล่าวออกมา ในวันที่ 20 มีนาคม กกต.ก็ได้มีมติเอกฉันท์ ยืนยันการประกาศรับรอง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯพรรคพลังประชารัฐ เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย            อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้ามาเป็นนายกฯหลังการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แล้ว ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค จำนวน 101 คน ได้เข้าชื่อร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ เนื่องจากเห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ


            ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายชวน ได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว


            ประเด็นที่วิพาษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนนี้คือ หากศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา จะสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหมือกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใม่หรือไม่


            แน่นอนในมุมของฝ่ายค้านเห็นว่าศาลควรสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ ยุติปฏิบัติหน้าที่ แต่ในมุมของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ มือกฎหมายของรัฐบาล แสดงความมั่นใจว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่สั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดทำหน้าที่ ซึ่งจะไปเทียบกับกรณีนายธนาธรไม่ได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วางเกณฑ์ไว้แล้วในการพิจารณาคดีถือครองหุ้นสื่อของ 41 ส.ส. ที่ศาลรับไว้พิจารณา 32 ราย แต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่


            รอดูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลจะผูกพันทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม


            คำวินิฉัยของศาลคงไม่น่าตื่นเต้น แต่ผลที่จะตามมาคือ ต่อไปจะไม่มีใครไปร้อง พล.อ.ประยุทธ์ เรื่องนี้อีกแล้ว!การเมือง

อ่านข่าวการเมืองทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

Ch3Thailand

Ch3Thailand

Ch3Thailand Ch3Thailand
Mello Thailand

Mello Thailand

Mello Thailand Mello Thailand
Krobkruakao

Krobkruakao

Krobkruakao Krobkruakao

รายการข่าวย้อนหลัง

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS