Ch3Thailand

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

ราชกิจจาฯ ประกาศวันลงประชามติร่าง รธน.7 ส.ค.59

หมวดข่าว:การเมือง

วันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 08:55:23 น.

จำนวนผู้ชม : 805

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ ระบุว่า

"ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ) ปี 2557 มาตรา 39/1 กําหนดให้ กกต.ประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 90 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 120 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ กกต. โดยวันออกเสียงประชามตินั้น ต้องกระทําในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร รวมถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีมติเสนอประเด็นอื่นไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้ กกต. จัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่า จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ พร้อมในคราวเดียวกันด้วยก็ได้

อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุม กกต.เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2559 กำหนดวันที่ 7 ส.ค. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ประเด็นดังต่อไปนี้

1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ทั้งฉบับ 

2.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของ สนช.

ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เม.ย.2559

นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต."

การเมือง

อ่านข่าวการเมืองทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

CH3 Plus

CH3 Plus

CH3 Plus CH3 Plus

รายการข่าวย้อนหลัง

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS