ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ