Ch3Thailand Logo

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

ปชช.ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวง ร.๙

หมวดข่าว:ในประเทศ

วันที่ 21 ม.ค. 60 เวลา 11:07:48 น.

จำนวนผู้ชม : 1,132

ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดี และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน โดยมีพระครูภาวนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที  และเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักในการนำคำสอน พระบรมราโชวาทของพระองค์ในด้านต่าง ๆ มาใช้สอดแทรกไว้ในวิชาต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการเป็นจิตอาสา ที่ให้รู้จักช่วยเหลือสังคม  และสิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่นที่พระองค์ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพสกนิกร

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ร่วมพิธีทำบุญครอบ 100 วัน พร้อมทั้งปล่อยพันธ์ปลาพันธ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำกว่า 500,000 ตัว และร่วมกันสร้างแนวกันไฟป่าตลอดสันเขาเหนืออ่างเก็บน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์เสด็จฯ มาเปิดอ่างเก็บน้ำแม่แมะ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2523 ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนในตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางทั้ง 13 หมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จึงถวายฎีกาเพื่อขอสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ดังกล่าว หลังจากกรมชลประทานลำปางได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระองค์ได้เสด็จฯ มาทำการเปิดอ่างเก็บน้ำ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กลุ่มคนสร้างศิลปะเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมพิธีถวายตุงโบราณล้านนา “ดีตามพ่อที่เมืองแพร่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ร่วมกันจัดสร้างตุงโบราณล้านนา ตามคติความเชื่อของชาวล้านนาว่า ตุงเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายแห่งความศรัทธาที่ชาวล้านนามีต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างตุงขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และการสร้างตุงให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้เกาะยึดชายตุงขึ้นสวรรค์

พระครูเกษม กาญจนสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลจระเข้เผือก เจ้าอาวาสวัดท่าเสด็จ พร้อมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล โดยในวันนี้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป และในช่วงค่ำจะจัดกิจกรรมร่วมจุดเทียนแปรอักษรเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และรูป ร.๙ จากนั้นเป็นการแสดงโขน ถวายเป็นพระราชกุศล มีผู้แสดงกว่า 70 ชีวิต โดยวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน เชิญพระนารายณ์ขึ้นบาดาล พญามารรบพระจักรี กำกับโดย อาจารย์ จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ซึ่งเป็นผู้สอนโขนถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ที่โรงเรียนจิตรลดา และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเข้ารับพระราชทานการต่อกระบวนรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ศิลปะการแสดงชั้นสูงได้เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้อย่างยิ่งใหญ่

ที่วัดรังสีสุทธวาส (วัดไร่กล้วย ) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส ได้จัดพิธีพระราชบำเพ็ญกุศล อุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สามเณรจำนวน 159 รูป และมอบทุนการศึกษาให้แก่สามเณร โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 29 ทุน ระดับประถมศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 129 ทุน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ขณะที่ประชาชนชาวบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ออกมาทำความสะอาดรอบวงเวียนหอนาฬิกา ที่ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดับไว้รอบวงเวียนหอนาฬิกา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวบ้านโป่ง เมื่อครั้งเกิดเหตุครั้งเกิดเหตุไฟไหม้ตลาดบ้านโป่ง ครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ปี 2497 หลังเกิดเหตุ 4 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มา อ.บ้านโป่ง เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการเสด็จเยี่ยมราษฎร์ หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ สร้างความปลาบปลื้มและเป็นขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากในประเทศ

อ่านข่าวในประเทศทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

Application Krobkruakao Android

Krobkruakao

Application Krobkruakao IOS Application Krobkruakao Android
Application Ch3Thailand Android

Ch3Thailand

Application Ch3Thailand IOS Application Ch3Thailand Android
Application 3LIVE Android

3Live

Application 3LIVE IOS Application 3LIVE Android

รายการข่าวย้อนหลัง

APPLICATIONS