Ch3Thailand Logo

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

ผู้ว่าใหม่ กฟน.เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าสู่วิถีชีวิตเมืองมหานคร

หมวดข่าว:เศรษฐกิจ

วันที่ 04 ธ.ค. 61 เวลา 19:46:35 น.

จำนวนผู้ชม : 71

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แถลงข่าว 17th MEA Governor: The Next Gen ร่วมเดินหน้าพลังงานวิถีชีวิตเมืองมหานคร กับผู้ว่าการ กฟน. ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวให้รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กฟน. ได้จัดทำแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดให้สามารถตอบสนองความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนำมาสู่วิสัยทัศน์ใหม่ คือ"Energy for city life,Energize smart living."หรือ"พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร"ซึ่งมีความหมายว่า กฟน. ยังคงเน้น Core Competency ในเรื่องการจ่ายไฟฟ้า และเสริมความทันสมัยเรื่อง Smart living เนื่องจากสังคมเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น ต้องทำให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ กฟน. รวมถึงเพิ่มการดำเนินธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบตเตอรี่เก็บพลังงาน

สำหรับการขับเคลื่อนจากการกำหนดวิสัยทัศน์นำไปสู่ ภารกิจ (สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร) นั้น กฟน. จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน พัฒนาในด้านนวัตกรรม และระบบไฟฟ้าที่อัจฉริยะมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น รองรับสังคมที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีอำนาจในการบริหารจัดการการใช้พลังงานที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนภารกิจของ กฟน. ให้มีความสอดรับกับสิ่งใหม่ในอนาคต

ในด้านแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในอนาคต กฟน. ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น การเปิดเสรีในการติดตั้งระบบโซลาร์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ระบบเก็บสะสมพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดได้ส่งผลต่อโครงสร้างกิจการไฟฟ้า ดังนั้น กฟน. จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยสามารถรองรับการเข้ามาของพลังงานทดแทน พัฒนาการบริการให้ทันสมัยในรูปแบบ Digital Service ครบวงจร มุ่งเน้นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และดำเนินธุรกิจโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรเพื่อการขยายธุรกิจจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน การดำเนินธุรกิจในเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ กฟน. ยังมีแนวนโยบายในการเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้า ด้านการตลาดเพื่อการแข่งขัน ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานบริการ งานบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ตลอดจนการซื้อขายพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการสำคัญของ กฟน. ที่เคยเกิดขึ้นและยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยังประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ด้านการบริการประชาชน และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงการนำร่องแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบด้วยท่อ Microduct ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และพร้อมดำเนินการต่อในถนนเส้นทางอื่น ๆ ในส่วนงานบริการที่ กฟน. ประสบความสำเร็จ อย่างการได้รับการจัดอันดับ 6 ของโลก ในด้านความยากง่ายของการประกอบธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก (World Bank) ประจำปี 2562 ก็ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริการผ่าน MEA Smart Life Application ที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นที่นิยมมียอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะเดียวกันในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฟน. ยังคงเดินหน้าต่อยอดจากโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยการนำเสาไฟฟ้าที่ถูกรื้อถอนนำมาปักริมชายฝั่ง เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะในบริเวณชายฝั่งทะเลของเขตบางขุนเทียน และบริเวณชายฝั่งป้อมพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย

สำหรับในปี 2562 กฟน. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในกรณีที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 นอกจากนี้ ยังมีโครงการ MEA Smart Street Light ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อชุมชนเมือง ที่ กฟน. สามารถตรวจสอบแก้ไขได้ทันทีหากมีโคมไฟที่ชำรุดเสียหาย โดยเริ่มต้นในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ รวม 75 ชุมชน ตลอดจนการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่มีแผนงานลงนามในสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 120 กิโลเมตร

ทั้งนี้ กฟน. จะยังคงเดินหน้าและพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ทุก ๆ โครงการสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ กฟน. กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของ กฟน.

เศรษฐกิจ

อ่านข่าวเศรษฐกิจทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

Application Krobkruakao Android

Krobkruakao

Application Krobkruakao IOS Application Krobkruakao Android
Application Ch3Thailand Android

Ch3Thailand

Application Ch3Thailand IOS Application Ch3Thailand Android
Application 3LIVE Android

3Live

Application 3LIVE IOS Application 3LIVE Android

รายการข่าวย้อนหลัง

APPLICATIONS